Prawo Karne

Prawo Karne

Reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym w charakterze obrońcy bądź pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego.

Sporządzanie wszelkiego rodzaju pism, w tym w szczególności zażaleń, apelacji oraz kasacji – w zakresie postępowań karnych, karnoskarbowych, wykroczeniowych i postępowania wykonawczego (w tym w toku ubiegania się o odbywanie kary w trybie dozoru elektronicznego, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę i odroczenie odbycia kary)

Inne specjalizacje naszej kancelarii