Prawo Administracyjne

Prawo Administracyjne

Kancelaria reprezentuje swoich klientów w sprawach z zakresu prawa administracyjnego w toku całego postępowania, począwszy od reprezentacji przez organem I instancji, przez odwołania i skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, aż po sporządzane z sukcesami skargi do NSA.

Szczególny nacisk specjaliści z zakresu prawa administracyjnego kładą na jakość usług prawnych z zakresu prawa budowlanego – w tym reprezentacji w procesie inwestycyjnym (uzyskiwanie pozwoleń na budowę, postępowania legalizacyjne, uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy itp.) i gospodarce nieruchomościami (scalanie, podział, wywłaszczenie, odszkodowania, opłaty adiacenckie itp.).

Inne specjalizacje naszej kancelarii